A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a RUSS-TECH 2003 KFT. (dnipro.hu) Webáruházában forgalomba hozott termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ 3. pontja szerinti természetes személy vásárló esetében: Fogyasztó) RUSS-TECH 2003 KFT.-vel szemben érvényesíthető jogait, RUSS-TECH 2003 KFT. kötelezettségeit és felelősségét. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a távollevők között kötött szerződések esetén jogszabályban előírt tájékoztatást és a teljesítés szabályait, a szerződés megkötésére, az elállási és felmondási jogra vonatkozó szabályokat.

A RUSS-TECH 2003 KFT. az Általános Szerződési Feltételek weboldalán való megjelenítésével internetes hozzáférés útján a Vásárlók/Fogyasztók számára elérhetővé teszi, hogy a szerződés megkötése előtt a jogszabályban előírt, szükséges tájékoztatást megkapják.

Vásárló/Fogyasztó a honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. RUSS-TECH 2003 KFT. fenntartja a jogot magának arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vásárlónak/Fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.

A szerződés létrejötte

Vásárló/Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendelést követően a RUSS-TECH 2003 KFT. munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és a RUSS-TECH 2003 KFT. között távollevők között kötött adás-vételi szerződés jön létre. A Vásárló/Fogyasztó kifejezetten tudomásul vesz, hogy a Webáruházban történt vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) főbb pontjai:

 1. Bevezetés
  2.  A RUSS-TECH 2003 KFT. Webáruházában (www.dnipro.hu) található termékek megrendelésére vonatkozó információk, megrendelés menete
  3.  A megrendelés feldolgozására és a megrendelt termékek kiszállítására vonatkozó információk
  4.  Szállítási módok, kiszállítás feltételei
  5.  Fizetési módok
  6.  Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról
  7.  Tájékoztató a jótállási jogokról
  8.  Tájékoztatás a kellék és termékszavatosságról
  9. Tájékoztatás a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről
  10. Panaszkezelés rendje
  11. Hulladékkezelés

 

1. Bevezetés

A www.dnipro.hu internetes címen elérhető Webáruházat a RUSS-TECH 2003 KFT. (továbbiakban: Vállalkozás) üzemelteti és tartja fenn.

Vállalkozás adatai:

 • Vállalkozás neve: RUSS-TECH 2003 KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
  • Vállalkozás székhelye, üzleti tevékenység helyének címe: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 10-12.
  • Cégjegyzékszám: 09-09-009699
  • Adószám: 13045977-2-09
  • Alapítva: 2003.05.20
  • Jegyzett tőke: 3 000 000 HUF
  • Fő tevékenység:
 • 4789’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 • 4615’08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
 • 4662’08 Szerszámgép-nagykereskedelem
 • 4752’08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 • 4759’08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 • 4643’08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
 • 4671’08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
 • Elérhetőségek:

◦ Központi telefon: +36/70-336-7862
◦ Központi e-mail cím: dnipromagyarorszag@gmail.com
◦ Levelezési cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 10-12.

 

A dnipro.hu Webáruház azzal a céllal jött létre, hogy a Vállalkozás által forgalmazott szerszámgép termékek a vásárlók által az Interneten is elérhetőek, megvásárolhatóak legyenek. A Webáruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarország határain belül található cím lehet.

A jelen ÁSZF hatálya csak a Webáruház nyújtotta szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki. A személyesen nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre nem.

A Webáruház használata során létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak.

A Webáruház használata során létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26. ) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Vállalkozás a megrendelés megérkezését elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A Fogyasztónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Vállalkozó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a rendelési felületen. (pl. a termék törlése a kosárból a „Törlés” gombra kattintva.)

Jelen ÁSZF 2021.08.02 napjától annak visszavonásáig hatályos. A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webáruház weboldala, annak bármely tartalma, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

2. A RUSS-TECH 2003 KFT.  Webáruházában (www.dnipro.hu) található termékek megrendelésére vonatkozó információk, megrendelés menete

A dnipro.hu weboldalon megtalálható termékeknek a Webáruházon keresztül történő megvásárlása regisztrált felhasználóként, illetve „vendégként” lehetséges. Lehetőség van a vásárlás során megadott adatokkal automatikusan profilt létrehozni, így megkönnyítve a további vásárlásokat.

A Vállalkozás a webshopjában megjelenített termékek vonatkozásában tájékoztatást nyújt annak lényeges tulajdonságairól, megjelöli a termék nevét, valamint minden esetben feltünteti annak vételárát. A vételár forintban értendő és tartalmazza a mindenkori törvényben meghatározott ÁFÁ-t. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációk, melyek eltérhetnek a valóságtól.

 

Megrendelés menete:

A kívánt termék(ek) kiválasztása és a kosárba helyezése után a kosár oldalon összegezve ellenőrizhetőek a megrendelt termék(ek) majd a „Pénztár” gombra kattintva a Pénztár oldalon a regisztráció után vagy bejelentkezés után (már regisztrált felhasználók) van mód kiválasztani a szállítási/átvételi módot, ill. a fizetési módot. A rendelés véglegesítéséhez el kell fogadni az általános szerződési feltételeket, valamint az adatvédelmi tájékoztatót, amit a jelölő nézet kipipálásával kell megtenni majd a „rendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíteni a megrendelést. A megrendelés leadásakor, a Webáruház egy automatikus e-mail üzenetet generál, ez azonban még nem minősül visszaigazolásnak, kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és RUSS-TECH 2003 KFT.  felé történt továbbítását nyugtázza. A megrendelés megérkezését a Vállalkozás e-mailben visszaigazolja.

3. A megrendelése feldolgozására és a megrendelt termékek kiszállítására vonatkozó információk

A megrendelés feldolgozása és kézbesítése hétköznapokon, nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 8 órától 16:00 óráig) történik. Hétvégén és ünnepnapokon mind a megrendelések feldolgozása, mind azok kézbesítése szünetel.

A megrendelés feldolgozása után a Vállalkozás munkatársa telefonon, e-mailben tájékoztatást ad a Vásárlónak/Fogyasztónak a megrendelt termék(ek) státuszáról, várható szállítási idejéről.

4. Szállítási módok, kiszállítás feltételei

A weboldalon megtalálható termékek szállítási határideje a készletmennyiségtől függ, azonban a Vállalkozás minden esetben előre jelzi a weboldalon a kiszállítás várható idejét. A raktáron lévő termékek esetében ez 2-3 munkanapot, míg a külső raktáron lévő termékek esetében 4-6 munkanapot vehet igénybe.  A pontos szállítási információkról a Vállalkozás munkatársa tud tájékoztatást adni telefonon vagy írásban. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és a megadott szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is. Kiemelt időszakokban (Karácsony, Black Friday stb.) illetve járványügyi helyzetben a szállítás ideje megnövekedhet, melynek hosszáról a Vállalkozás munkatársa tud pontos felvilágosítást adni.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vásárlóra/Fogyasztóra akkor száll át, amikor a Vásárló/Fogyasztó a megrendelt terméket átvette. A Vállalkozás szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vásárló/Fogyasztó általi átvételekor adja át a Vásárló/Fogyasztó részére a részletes számlát, továbbá jótállás alá eső új termék esetén a Jótállási jegyet.

Szállítási módok:

A Webáruházban a Vásárló/Fogyasztó választja ki a termék átvételi és kiszállítási módját. A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül.

A Webáruházban megrendelt termékek – a pénztárban történő adatbevitel során választható – szállítási módjai:

 • Személyes átvétel a Vállalkozás üzleteiben:
 • 4030 Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibogó területe)
 • Előreutalásos kiszállítás futárszolgálattal (fizetés utalással)
  • Utánvétes kiszállítás futárszolgálattal (fizetés a futárnak)

A Webáruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarország határain belül található cím lehet.

A megrendelt termékek kiszállítását a KUMI Futárszolgálat végzi. A csomag átvételekor a Vásárló/Fogyasztó köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a benne található termék sértetlenségét.

A csomagok kiadása a címzett, vagy a címzett által meghatalmazott személy aláírása ellenében történik.

Személyes átvétel választása esetén az 5 munkanapon belül át nem vett rendeléseket a Vállalkozás előzetes értesítést követően törli.

A kiszállítás díjszabása:

A kiszállítás díja súlytól és csomag mennyiségtől függően változik.

A kiszállítás díjának 4 fokozata van:

 • 990Ft (0-5kg-ig)
 • 1490 Ft (5-10kg-ig)
 • 1990 Ft (10-20kg-ig)
 • 2490 Ft (20kg felett)

5. Fizetési módok

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a Webáruházban feltüntetett termékeket és árakat.

A Webáruházban történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek:

 • Készpénzben, személyesen a Vállalkozás üzletében (4. pontban felsorolt)
  • Bankkártyával, személyesen a Vállalkozás üzletében (4. pontban felsorolt)
  • Utánvéttel a futárnak fizetve
  • Előreutalással fizetve

Készpénzes fizetés:

A Vállalkozás üzletében történő személyes átvétel esetén a Vásárló/Fogyasztó a vételárat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

Bankkártyás fizetés:

A Vállalkozás üzleteiben történő személyes átvétel esetén a Vásárló/Fogyasztó a vételárat a termék átvételével egyidejűleg bankkártyával fizeti meg.

A Vállalkozás webáruházában történő vásárlás esetében házhozszállítás/csomagpontos átvétel szállítási mód választása után a Vásárló/Fogyasztó a vételárat online előreutalással tudja kiegyenlíteni megrendelés szám feltüntetésével.

Utánvétes fizetés:

Amennyiben a Vásárló/Fogyasztó házhozszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vásárló/Fogyasztó az esetlegesen felmerülő kiszállítási költséget a termék átvételekor, a futárnak fizeti meg.

Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vásárló/Fogyasztó a futárnak nem tudja megfizetni, vagy az áru a Vállalkozásnak fel nem róható okból nem adható át, a Vásárló/Fogyasztó köteles a Vállalkozásnak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

6. Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
  • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül – a 45/2014. (II.26.) Korm rendelet alapján – a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó elállási szándékát (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre köteles eljuttatni:

 

◦ Levelezési cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 10-12.

◦ Központi e-mail cím: dnipromagyarorszag@gmail.com

◦ Központi telefon: +36/70-336-7862

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az elállási nyilatkozatot igazolható módon 14 napon belül elküldi a Vállalkozásnak.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási, felmondási jogát határidőben, a jogszabályokkal összhangban gyakorolta.

A Vállalkozás kötelezettségei a Fogyasztó elállása vagy felmondása esetén:

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A visszatérítés során elsősorban a Vállalkozás banki átutalásos fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy hitelt érdemlően nem igazolta, hogy a terméket föladta (pl. ajánlott szelvény bemutatása), úgy a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás a vételár összegét visszatarthatja (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni) kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket saját költségén fuvarozza vissza.

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az ebből eredő többletköltségeket a vállalkozás nem köteles visszatéríteni.

A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szolgáltatásra irányuló szerződés esetén amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően mondja fel a szerződést, az elszámolás során a Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát:

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra, felmondásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

– olyan termék, melyen tapasztalhatóak már mechanikai, igénybevételi, használati sérülések

7. Tájékoztató a jótállási jogokról

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a RUSS-TECH 2003 KFT. jótállásra köteles.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. NGM (IV.29) rendelet alapján a jelen jótállási jeggyel kapcsolatos jogokat a fogyasztó az alábbiak szerint érvényesítheti:

(1) A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy a Ptk. alapján fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

(2) A jótállási igényeket a Fogyasztó a Forgalmazóval szemben, annak értékesítési helyein, bármely telephelyén és fióktelepén közvetlenül is érvényesítheti.

(3) A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama 3 év. A jótállási idő a termék, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja.

(4) Jótállás jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint

 1. a)  kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
 2. b)  ellenszolgáltatással arányos árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembevéve elvégezni;
 3. c)  elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott kellékszavatossági (jótállási) jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

(5) A jótállási igény érvényesítéséhez be kell mutatni a terméket, a szabályosan kitöltött jótállási jegyet, ennek hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az Áfa törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta).

(6) Az elveszett, vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak a vásárlási bizonylat (vagy a szerződés megkötését igazoló egyéb bizonylat) alapján pótolható. A jótállási jegyen történt, fogyasztónak felróható javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonhatja maga után.

(7) Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(8) A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a termék első javítása alkalmával a javító szolgálat megállapítja, hogy a termék nem javítható, a termék kicserélését vagy a vételár visszafizetését 8 napon belül teljesíteni kell.

(9) Ha a jótállás időtartama alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése (árleszállítás, kijavítás, kijavíttatás) hiányában – a Forgalmazó köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számla vagy nyugta) feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(10) Amennyiben a kijavításra átvett termék javítását a kötelezett nem tudja 15 napon belül elvégezni, legkésőbb a 15. napon köteles értesíteni a fogyasztót a kijavítás várható elkészültének idejéről. Amennyiben az ily módon meghosszabbított határidő meghaladja a 30 napot, a 30. napot követő 8 napon belül köteles a forgalmazó a terméket kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(11) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

(12) A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgalmazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.

(13) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a termék kicserélése, kijavítása esetén újból elkezdődik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő — így különösen a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési — jogait nem érinti.

(14) A jótállásra kötelezett a jótállás ideje alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót.

(15) Amennyiben a Fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem a fogyasztó igényének megfelelően rendezi, a Fogyasztó jogosult a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezni.

(16) A Forgalmazó a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék termék és gyártási számát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a fogyasztónak átadni.

(17) Elutasítható a jótállási igény az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása:

(a) nem rendeltetésszerű használat; vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást; (b) szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás;

 1. e) akkumulátorok (nedvesség, ráöntött élelmiszer következtében jelentkező hiba, nem a gyártó által jóváhagyott töltővel történő töltés, külső mechanikai hatás alapján rongálódott stb.) A készülékekhez használt akkumulátorok készenléti ideje és teljes élettartama jelentősen függ használat körülményeitől. Optimális teljesítményt legfeljebb az első 200 töltésig várhatunk, utána ez a szint az idő előrehaladtával fokozatosan csökkeni fog, ami nem feltétlenül jelent minőségi hibát.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a Vásárló/Fogyasztó a Vállalkozás ügyfélszolgálatán, a Vállalkozás üzleteiben vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál jelentheti be.

A Vállalkozás ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

8. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

A RUSS-TECH 2003 KFT. hibás teljesítése esetén vele szemben a Fogyasztó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Ez alapján minden új termékekre 3 év kellékszavatosság vonatkozik fogyasztói szerződés esetén. A fogyasztói szerződés akkor jön létre, amikor webshopunkban/üzletünkben természetes személy terméket vásárol.

A kellékszavatosság 3 évének első 6 hónapjában az esetleges hibák esetén a Vállalkozás vagy a fogyasztó igényének megfelelően intézi a termékkel kapcsolatos minőségi kifogást, vagy lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa: a termék annak nem rendeltetésszerű használata miatt hibásodott meg, esetleg természetes kopás következménye, de mindenképpen mentes gyártási hibáktól.

 

A termék 6. hónap utáni meghibásodásai esetén a bizonyítási kényszer már a fogyasztót terheli, azaz vita esetén (vagyis ha a két fél nem tud megegyezni, hogy a hiba oka gyártási eredetű-e, vagy pedig más) neki kell bizonyítania a hiba eredetét.

Minőségi kifogás esetén a Fogyasztó választása szerint a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azonban ha az igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára – a másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget okozna, akkor az eset összes körülményét a Ptk. alapján mérlegelve a vállalkozás a csereigény helyett választhatja a javítást. Ha a RUSS-TECH 2003 KFT. vállalta a javítást és annak teljesítése a 15. napot meghaladja, írásban tájékoztatjuk a fogyasztókat a javítás várható idejéről. Amennyiben a vállalkozás a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a Fogyasztó igényének nem tud megfelelő határidőben eleget tenni, úgy a Fogyasztó (a RUSS-TECH 2003 KFT.-vel történt egyeztetést követően) kijavíthatja, vagy kijavíttathatja a hibás terméket a Vállalkozás költségére.

Fontos azonban figyelni arra, hogy a szakszerűtlen javításból eredő károkért a RUSS-TECH 2003 KFT. nem köteles felelősséget vállalni.

Ha az üzlet a javítást/kicserélést nem vállalta, vagy nem tudta teljesíteni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz/kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a Fogyasztó – választása szerint – arányos árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől, tehát visszakérheti a termék vételárát.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Fogyasztó a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Fogyasztó a szavatossági igényét minden olyan dokumentummal érvényesítheti, mellyel a szerződéskötés tényét tudja bizonyítani (blokk, számla, nyugta stb.) A jogszabály alapján a szerződéskötés bizonyítása a fogyasztó kötelezettsége.

A kellékszavatossági igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:

 • A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;

◦ helytelen kezelés és tárolásból eredő hiba
◦ sérülés, erőszakos külső behatás (fizikai, kémiai stb.) okozta hiba esetén

 • A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe;
  • A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta.
  • A kellékszavatossági idő (3 év) lejártával

 

 1. Termékszavatosság

 

A fogyasztónak a kellékszavatossági jog mellett lehetősége van minőségi kifogással érintett termékével a termék gyártójához fordulni. Ezt a jogát úgy gyakorolhatja, ha ezzel párhuzamosan a Vállalkozásnál kellékszavatossági igényt nem érvényesített.

 

Gyakran előforduló kérdések a termékszavatosság körében:

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az A. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 3 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9. Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

A Fogyasztó az őt ért jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében békéltető testülethez fordulhat. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

A Békéltető Testületek listáját elérheti a www.bekeltetes.hu internetes címen.

A Vállalkozást a bekéltetői eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)  Korm. rendelet, az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.

10. Panaszkezelés

A Vállalkozással szembeni panaszok kezelését a RUSS-TECH 2003 KFT. panaszkezelési szabályzata tartalmazza, melyet az alábbi linken érhet el: www.dnipro.hu/panaszkezeles

11.  Hulladékkezelés

Az elektromos, elektronikus berendezések az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! A hulladékká vált berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatók.

A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a lakosság számára elérhető hulladékgyűjtő udvarokon is térítésmentesen leadhatók.